Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คนประจำเรือ

โปรแกรมตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ 1 มกราคม 2567 – 31 มกราคม 2568

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับไปทำงานประเทศญี่ปุ่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานประเทศญี่ปุ่น 1 มกราคม 2567 – 31 มกราคม 2568

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.