Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ เพื่อทำใบขับขี่

โปรแกรมตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์ เพื่อทำใบขับขี่ 1 มกราคม 2567 – 31 มกราคม 2568

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับพนักงาน ทำงานที่อับอากาศ และทำงานที่สูง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ และทำงานที่สูง 1 มกราคม 2567 – 31 มกราคม 2568

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาหาร

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาหาร หรือ สณ.11 ใช้สำหรับผู้ที่ทำงานประกอบอาหาร ผู้ที่สัมผัสอาหารหรืองานบริการ กุ๊ก ผู้ช่วยแม่ครัว พนักงานเสริร์ฟ
1 มกราคม 2567 – 31 มกราคม 2568

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับไปทำงานต่างประเทศ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนไปต่างประเทศ เป็นการตรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ แบบ ก ทุกประเทศ และแบบ ค ประเทศเกาหลี
1 มกราคม 2567 – 31 มกราคม 2568

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้บริหาร

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหาร 1 มกราคม 2567 – 31 มกราคม 2568

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน 9 รายการ
1 มกราคม 2567 – 31 มกราคม 2568

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คนประจำเรือ

โปรแกรมตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ 1 มกราคม 2567 – 31 มกราคม 2568

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับไปทำงานประเทศญี่ปุ่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานประเทศญี่ปุ่น 1 มกราคม 2567 – 31 มกราคม 2568

Package MINI HEART

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.