Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพ็กเกจ

Package Pacemaker

หัวใจเต้นช้า รักษาได้ด้วยการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ (แบบละเอียด)

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ (แบบละเอียด)
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพปอด

รู้เร็ว รักษาเร็ว ควบคุมได้
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.